Web App for Windows Phone

inteligo Logo

inteligo

Access using WebApps
★★★☆☆3 out of 5
1 ratings

details

konto internetowe prowadzone przez PKO Bank Polski SA. Rachunki dla os�b indywidualnych oraz przedsi?biorstw...

Publisher: PKO Bank Polski

This mobile web site can be pinned to your Windows Phone Start screen and accessed seamlessly using WebApps for Windows Phone. You can download WebApps from the Windows Phone 7 Marketplace or the Windows Phone 8 Store, or by tapping the "Access using WebApps" button above.