Web App for Windows Phone

Haivl Logo

Haivl

Access using WebApps
★★★★☆4 out of 5
7 ratings

details

Với hàng trăm ảnh và video hài hước được cập nhật mỗi ngày, đăng và bình chọn bởi cộng đồng cực lớn trên haivl...

Publisher: Appvl Solutions

This mobile web site can be pinned to your Windows Phone Start screen and accessed seamlessly using WebApps for Windows Phone. You can download WebApps from the Windows Phone 7 Marketplace or the Windows Phone 8 Store, or by tapping the "Access using WebApps" button above.